Czy chodziło Ci o: równy, zarówno
Nie znaleziono żadnych wyników wyszukiwania w źródłach słownikowych dla kierunku polsko-włoskiego dla:
równo

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich