pod względem
Słownik polsko-włoski PWN
wzgląd m aspetto m
pod tym względem da questo punto di vista
ze względu na to, że... dato che, visto che...
względy considerazione f
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich