pod wieczór
Słownik polsko-włoski PWN
pod praep
sotto
pod gruzami sotto le macerie
(ruch w przeciwną stronę) contro
pod wiatr/prąd contro vento/corrente
(w pobliżu) vicino, presso
mieszka pod miastem abita nei dintorni della città
(czas) verso, su
pod wieczór verso sera
pod koniec miesiąca alla fine del mese
przen pod fałszywym nazwiskiem sotto falso nome
pod czyjąś opieką sotto la protezione di qu
pod przysięgą sotto giuramento
pod warunkiem, że... alla condizione che...
wieczór m sera f
wieczorem in serata
pod wieczór verso sera
dziś wieczór stasera
dobry wieczór! buona sera!
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich