pod przymusem
Słownik polsko-włoski PWN
przymus m costrizione f, obbligo m
pod przymusem essendo costretto
robić coś z przymusu fare qc controvoglia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich