minuta

Słownik polsko-włoski PWN

minuta f minuto m, minuto m primo
chodzić v
(poruszać się) camminare
chodzić o kulach camminare con le stampelle
(dokądś) andare
chodzić do szkoły andare a scuola
chodzić na kurs frequentare un corso
(bez celu) girare, passeggiare
chodzić po mieście girare per la città
(o komunikacji) circolare, viaggiare
autobus chodzi co 10 minut l’autobus passa ogni 10 minuti
(funkcjonować) funzionare, andare
pot chodzić z kimś stare con qu
przen (nieosobowo)chodzi o życie ne va della vita
jeśli o mnie chodzi per quanto mi riguarda
o co chodzi? di che si tratta?
czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich