kategoria

Słownik polsko-włoski PWN

kategoria f categoria f, ordine m
pierwszej/drugiej kategorii di prima/seconda categoria

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich