epoka

Słownik polsko-włoski PWN

epoka f
epoca, era f, tempo m
w strojach z epoki in vestiti d’epoca
(geologiczna) era, età f
inny
1. adj indef altro
z innej epoki di un’altra epoca
innym razem un’altra volta
2. pron indef altro
inni gli altri
to co innego è un’altra cosa
3. adj (odmienny) diverso, differente (od czegoś – da qc)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich