do końca

Słownik polsko-włoski PWN

koniec m
(w czasie) fine f, termine, esito m
bez końca (długi) senza fine, interminabile
(długo) all’infinito
do końca fino all’ultimo, fino alla fine
na koniec in conclusione, per finire
na końcu per ultimo
w końcu alla fine
(wreszcie) infine, finalmente
(w sumie) dopotutto, insomma
(w przestrzeni) punta, estremità f
prowadzić v
condurre (kogoś gdzieś – qu in un posto)
zaprowadzić dziecko do szkoły portare il bambino a scuola
(zarządzać) gestire, tenere (coś – qc)
prowadzić bar/sklep gestire un bar/un negozio
prowadzić dom occuparsi della casa
(kierować) guidare
prowadzić samochód guidare la macchina
(w czymś) essere all’avanguardia in qc
sport condurre (jeden do zera – per uno a zero)
(w klasyfikacji) essere in testa alla classifica
przen prowadzić rozmowę tenere la conversazione
doprowadzić coś do końca condurre a termine qc
początek m inizio, principio m
na początek per cominciare
od początku daccapo, da capo
od początku do końca da cima in fondo, dalla a alla zeta
wystarczać, wystarczyć v bastare
musi wystarczyć do końca miesiąca deve durare per il mese
zbliżać, zbliżyć v
avvicinare (coś do czegoś – qc a qc)
zbliżać/yć się avvicinarsi, accostarsi (do czegoś – a qc)
(w czasie) avvicinarsi
zbliżać/yć się do końca essere alla fine

Przydatne zwroty

Bei der Stange bleiben.
Nie odpuszczać pot.; doprowadzić coś do końca.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich