bieg jałowy

Słownik polsko-włoski PWN

jałowy adj sterile, infecondo
med jałowa gaza garza sterile
mot na jałowym biegu in folle

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich