wyperswadować
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wyperswadować czasownik, aspekt dokonany;
ausreden książkowe, oficjalne;
abbringen;
abraten;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich