wrzód
Słownik polsko-niemiecki PWN
żołądek m Magen m
med rozstrój żołądka Magenverstimmung f
wrzód żołądka Magengeschwur n
chorować na żołądek magenleidend sein
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wrzód rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Schwäre;
Karbunkel;
wrzody rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga;
Ulzera;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich