urealniać
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
urealniać czasownik, aspekt niedokonany;
realisieren książkowe, oficjalne;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich