te sprawy
Słownik polsko-niemiecki PWN
sprawa f Sache, Angelegenheit f
sprawa sądowa Gerichtsverhandlung f
sprawy bez znaczenia belanglose Dinge
jak tam sprawy (stoją)? wie stehen die Dinge?
to moja sprawa! das ist meine Angelegenheit!
załatwić (jakąś) sprawę eine Sache erledigen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich