spełniać się
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
spełniać się czasownik, aspekt niedokonany;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich