przeprowadzać
Słownik polsko-niemiecki PWN
przeprowadzać durchführen
przeprowadzać się umziehen
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przeprowadzać czasownik, aspekt niedokonany;
przeprowadzać czasownik, aspekt niedokonany;
durchführen medycyna, ekonomia;
umziehen;
vornehmen;
abwickeln;
durchsetzen ekonomia;
führen;
realisieren ekonomia;
abhalten;
anstellen;
effizient;
schleusen;
przeprowadzać analizę czasownik, aspekt niedokonany;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich