przedsiębiorca
Słownik polsko-niemiecki PWN
przedsiębiorca m Unternehmer m
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przedsiębiorca rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Geschäftsfrau ekonomia;
Industrielle ekonomia;
przedsiębiorca będący użytkownikiem rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
przedsiębiorca cyrkowy rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich