pokłosie
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
pokłosie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Nachernte;
zbierać pokłosie czasownik, aspekt niedokonany;
nachlesen;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich