laga
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
laga rzeczownik, rodzaj żeński;
Knüppel;
leżeć czasownik, aspekt niedokonany;
liegen potoczne, nieoficjalne;
aufliegen;
ruhen;
lag potoczne, nieoficjalne;
daliegen;
lagern technika;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich