heksagram
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
heksagram rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Hexagramm;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich