glinka
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
glinka rzeczownik, rodzaj żeński;
Ton;
Tonerde;
glinka kamionkowa rzeczownik, rodzaj żeński;
glinka porcelanowa rzeczownik, rodzaj żeński;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich