dżuma
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dżuma rzeczownik, rodzaj żeński;
Pest przenośne, książkowe, oficjalne;
Seuche;
łże-dżuma rzeczownik, rodzaj żeński;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich