bonanza
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
bonanza rzeczownik, rodzaj żeński;
Krach;
Zank;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich