Wenus
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
Wenus rzeczownik, rodzaj żeński, nieodmienny;
wenus małż rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy;
foto-Wenus przymiotnik, nieodmienny;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich