znać się

Słownik polsko-angielski PWN

znać cz. (wiedzieć) to know
znać kogoś z widzenia to know sb by sight
być znanym z czegoś to be known for sth
znać się to know each other
znać się na czymś to know (a lot) about sth

Translatica, kierunek polsko-angielski

znać się czasownik, aspekt niedokonany; → know
znać się na rzeczy czasownik, aspekt niedokonany; → know what‘s what
znać się na winach czasownik, aspekt niedokonany; → know a lot about wines
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich