wypytywać

Translatica, kierunek polsko-angielski

wypytywać czasownik, aspekt niedokonany;
question;
inquire;
examine;
pump;
debrief;
quiz;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich