wielosłowie
Translatica, kierunek polsko-angielski
wielosłowie rzeczownik, rodzaj nijaki; → circumlocution pejoratywne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich