szkła

Słownik polsko-angielski PWN

szkło n. glass
szkła kontaktowe contact lenses
huta ż. steelworks
huta szkła glassworks
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
szkła
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
szkło
rzeczownik, rodzaj nijaki
szkła korygujące
Słownik języka polskiego
Zobacz „szkła” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich