szkła

Słownik polsko-angielski PWN

szkło n. glass
szkła kontaktowe contact lenses
huta ż. steelworks
huta szkła glassworks
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
szkła
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
szkło
rzeczownik, rodzaj nijaki
szkła korygujące

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze
szkła
i tworzyw sztucznych

Parts of lamps and lighting fittings
Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze
szkła
i tworzyw sztucznych

Parts of lamps and lighting fittings

Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze
szkła
i tworzyw sztucznych

Parts of lamps and lighting fittings
Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze
szkła
i tworzyw sztucznych

Parts of lamps and lighting fittings

Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze
szkła
i tworzyw sztucznych

Parts of lamps and lighting fittings
Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze
szkła
i tworzyw sztucznych

Parts of lamps and lighting fittings


Słownik języka polskiego
Zobacz „szkła” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich