paplać

Translatica, kierunek polsko-angielski

paplać czasownik, aspekt niedokonany;
chatter potoczne, nieoficjalne;
babble;
jabber potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
prattle ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
prate ang. amerykańska;
blab ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
patter;
twaddle ang. amerykańska;
rattle;
clatter;
natter ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
shoot the breeze ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
yack potoczne, nieoficjalne;
yak;
twaddle;
gabble;
palaver;
osoba lubiąca paplać rzeczownik, rodzaj żeński; → rattler
papla rzeczownik, rodzaj żeński;
babbler ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
chatterbox ang. amerykańska;
blabber;
blab;
prattler;
rattle;
palaver;
talebearer potoczne, nieoficjalne;
blabbermouth potoczne, nieoficjalne;
twaddle;
prattle;
chatter;
prate;
babble;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich