głupstwo

Słownik polsko-angielski PWN

głupstwo n. (bzdura) nonsense; (drobnostka) trifle

Translatica, kierunek polsko-angielski

głupstwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
nonsense;
stupidity;
trifle;
foolery;
idiocy;
rubbish ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
frivolity;
boob potoczne, nieoficjalne;
mistake;
mówić głupstwa czasownik, aspekt niedokonany; → talk rubbish
pleść głupstwa czasownik, aspekt niedokonany;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich