świadectwo dojrzałości
Translatica, kierunek polsko-angielski
świadectwo dojrzałości rzeczownik, rodzaj nijaki; → school-leaving certificate

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „świadectwo dojrzałości” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich