świadectwo dojrzałości
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
świadectwo dojrzałości
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
dojrzałość
świadectwo

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają
świadectwo dojrzałości
i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną,...

...1039) and the Regulation of the Minister of Health of 14 June 2012 on the detailed conditions of
delivering
higher education courses for nurses and midwives who hold a
certificate
of secondary scho
art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 174, poz. 1039) i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają
świadectwo dojrzałości
i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 770),

Article 52.3 point 2 of the Act of 15 July 2011 on professions of nurse and midwife (Official Journal of the Republic of Poland of 2011 No 174, pos. 1039) and the Regulation of the Minister of Health of 14 June 2012 on the detailed conditions of
delivering
higher education courses for nurses and midwives who hold a
certificate
of secondary school (final examination – matura) and are graduates of a medical secondary school or a post-secondary school teaching in a profession of a nurse and a midwife (Official Journal of the Republic of Poland of 2012, pos. 770),

...w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają
świadectwo dojrzałości
i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną,...

...1039) and the Regulation of the Minister of Health of 14 June 2012 on the detailed conditions of
delivering
higher education courses for nurses and midwives who hold a
certificate
of secondary scho
art. 53 ust. 3 point 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 174, poz. 1039) i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają
świadectwo dojrzałości
i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 770),

Article 53.3 point 3 of the Act of 15 July 2011 on professions of nurse and midwife (Official Journal of the Republic of Poland of 2011 No 174, pos. 1039) and the Regulation of the Minister of Health of 14 June 2012 on the detailed conditions of
delivering
higher education courses for nurses and midwives who hold a
certificate
of secondary school (final examination – matura) and are graduates of a medical secondary school or a post-secondary school teaching in a profession of a nurse and a midwife (Official Journal of the Republic of Poland of 2012, pos. 770),

...jest oparte na nauce w obowiązkowej dziewięcioletniej szkole oraz – w przypadku nieuzyskania
świadectwa dojrzałości
– trzyletnim stażu handlowym obejmującym nabywanie praktycznych umiejętności

The training is based on nine years' compulsory school — unless a
maturity certificate
is achieved — a commercial apprenticeship of three years with training of practical skills in an enterprise,...
Kształcenie jest oparte na nauce w obowiązkowej dziewięcioletniej szkole oraz – w przypadku nieuzyskania
świadectwa dojrzałości
– trzyletnim stażu handlowym obejmującym nabywanie praktycznych umiejętności w zakładzie pracy, podczas gdy niezbędna wiedza teoretyczna oraz wykształcenie ogólne są nabywane w szkole zawodowej, przy czym oba szczeble kształcenia połączone prowadzą do egzaminu państwowego (państwowe świadectwo uzyskania kwalifikacji pracownika handlu).

The training is based on nine years' compulsory school — unless a
maturity certificate
is achieved — a commercial apprenticeship of three years with training of practical skills in an enterprise, while the necessary theoretical knowledge as well as general education are provided by a vocational school, both combined leading to the national examination (national certificate of proficiency as a commercial employee).

Słownik języka polskiego
Zobacz „świadectwo dojrzałości” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich