nacieranie
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
nacieranie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
nacierać
czasownik, aspekt niedokonany
nacierać kalafonią
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
nacieranie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
nacierać
czasownik, aspekt niedokonany
Słownik języka polskiego
Zobacz „nacieranie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich