lanie
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
lanie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
lać
czasownik, aspekt niedokonany
lać jak z cebra

Materiały gramatyczne

To rain cats and dogs.
Lać jak z cebra.
Słownik języka polskiego
Zobacz „lanie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich