jak
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
jak
przysłówek
, as
Podobne hasła w języku polskim:
jak
przyimek
, as
jak
rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
jak
przysłówek
, so
Podobne hasła w języku polskim:
jak
przyimek
jak
rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy
, Jak
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Jak
rzeczownik, rodzaj męski

Materiały gramatyczne

jak
jak ty komu, tak on tobie
you get what you deserve
To work like a horse.
Pracować jak wół, harować jak koń.
diab
nie taki diabeł straszny (jak go malują)
the devil’s not so black as he’s painted
Give me classical music/the Mediterranean climate every time!
Nie ma (to) jak muzyka klasyczna/klimat śródziemnomorski!
I can read her like a book, she is (like) an open book to me.
Czytam w niej jak w otwartej książce.
It’s a small world.
Jaki ten świat jest mały.
kraj
tak krawiec kraje, jak (mu) materii staje
cut your coat according to your cloth
kram
jaki pan, taki kram
the house shows the owner rzad.
ma
w marcu jak w garncu
≈ March comes in like a lion and goes out like a lamb
myd
wyjść na czymś jak Zabłocki na mydle
to make a bad deal
mysz
biedny jak mysz kościelna
as poor as a church mouse

[infml] Jim and I cannot thank you enough for helping us out.
[infml] Kuba i ja nie wiemy, jak Ci dziękować za pomoc.

[infml] You really shouldn’t have (bothered). It’s just what I wanted.
Niepotrzebnie robiłeś sobie kłopot. Właśnie o tym marzyłem.

[infml] It was really sweet. It’s just what I wanted.
Jak miło z Twojej strony. Właśnie o tym marzyłem.

You have (got) to do as I say, there are no two ways about it.
[infml] Musisz zrobić tak, jak mówię, bez dwóch zdań.

po
jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz
you’ve made your bed, so you must lie in it

What do you want to be when you grow up?
Kim chcesz zostać, jak dorośniesz?

To fight like cat and dog.
Drzeć z sobą koty, żyć jak pies z kotem.
To have the time of one’s life.
Ubawić się, jak nigdy w życiu.
To play cat and mouse with sb.
Bawić się z kimś jak kot z myszką.
To rain cats and dogs.
Lać jak z cebra.
To (wait and) see which way the cat jumps.
Czekać, jaki obrót przyjmą sprawy.
wi
jak cię widzą, tak cię piszą
fine feathers make fine birds
wron
kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one
≈ when in Rome, do as the Romans do

The building of this ship was a staggering achievement for its time.
Zbudowanie tego okrętu było zadziwiającym dokonaniem jak na tamte czasy.

Słownik języka polskiego
Zobacz „jak” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich