hucpiarski
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
hucpiarski przymiotnik;
dreist;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich