ciepło

Słownik polsko-angielski PWN

ciepło1 n. warmth; FIZ heat
ciepło2 przysł. (o temperaturze) warm; przen. (odezwać się, uśmiechnąć się) warmly

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Nie należy uwzględniać poboru i wydatku energii kotłów wytwarzających jedynie
ciepło
(kotłów dodatkowych, rezerwowych), które w wielu przypadkach stanowią część instalacji technicznych obiektu (zob....

The energy input and output of the heat-only-boilers (top-up, back-up boilers) which in many cases are part of the on-site technical installations are to be excluded, as illustrated in Figure 1.
Nie należy uwzględniać poboru i wydatku energii kotłów wytwarzających jedynie
ciepło
(kotłów dodatkowych, rezerwowych), które w wielu przypadkach stanowią część instalacji technicznych obiektu (zob. rysunek 1).

The energy input and output of the heat-only-boilers (top-up, back-up boilers) which in many cases are part of the on-site technical installations are to be excluded, as illustrated in Figure 1.

wiersz „— ENV 1187:2002 test 4: XROOF (t4), gdzie t4 = zarzewie ognia + wiatr + dodatkowe
ciepło
promieniowania” dodaje się po wierszu zaczynającym się od CR 1187:2001 test 3;

‘— ENV 1187:2002 test 4: XROOF (t4) where t4 = burning brand + wind + supplementary radiant
heat
’ is inserted after the line for CR 1187:2001 test 3;
wiersz „— ENV 1187:2002 test 4: XROOF (t4), gdzie t4 = zarzewie ognia + wiatr + dodatkowe
ciepło
promieniowania” dodaje się po wierszu zaczynającym się od CR 1187:2001 test 3;

‘— ENV 1187:2002 test 4: XROOF (t4) where t4 = burning brand + wind + supplementary radiant
heat
’ is inserted after the line for CR 1187:2001 test 3;

Czy
ciepło
spalania wynosi < 20 kJ/g?

Does it have a
heat
of combustion < 20 kJ/g?
Czy
ciepło
spalania wynosi < 20 kJ/g?

Does it have a
heat
of combustion < 20 kJ/g?


Słownik polsko-niemiecki PWN

ciepło
warm
jest ciepło es ist warm
przen przyjąć kogoś ciepło 〈serdecznie〉 j-n mit Wärme empfangen
n Wärme f
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ciepło
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
ciepło
rzeczownik, rodzaj nijaki
ciepło
rzeczownik, rodzaj nijaki

Słownik polsko-włoski PWN

ciepło
1. n
caldo m
(głosu, ciała) calore m
2. adv caldo
jest ciepło fa caldo
ubrać się ciepło vestire caldo
coraz adv sempre più
coraz lepiej/gorzej sempre meglio/peggio
jest coraz cieplej fa sempre più caldo
ubrać, ubierać v vestire (kogoś – qu)
ubrać/ierać się vestire, vestirsi
ubrać/ierać się ciepło coprirsi bene

Słownik polsko-rosyjski PWN

ciepło тепло
ciepły тёплый
ciepła koszula фуфайка
Słownik języka polskiego
Zobacz „ciepło” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich