beautiful

Słownik angielsko-polski PWN

beautiful [ˈbjuːtɪfl Wymowa] przym. piękny
more [mɔːr Wymowa]
1 przysł. bardziej; więcej
more beautiful/effective piękniejszy/bardziej skuteczny
I don’t love you any more już cię nie kocham
more and more coraz więcej; coraz bardziej
once more jeszcze raz
more or less mniej więcej
more than ever bardziej niż kiedykolwiek
2 zaim. więcej
nothing more nic więcej
Słownik języka polskiego
Zobacz „beautiful” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich