Związek Radziecki

Translatica, kierunek polsko-angielski

były Związek Radziecki rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → Former Soviet Union

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „Związek Radziecki” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

państwo n
Staat m
Reich, Imperium n
państwo buforowe Pufferstaat m
państwo federalne 〈federacja〉 Föderation f
(związkowe) Bundesstaat m
państwo dobrobytu Wohlfahrsstaat m
państwo imigracyjne Immigrationsstaat m
państwo niezaangażowane bündnisfreier Staat
państwo sukcesyjne Nachfolgestaat m
państwo policyjne Polizeistaat m
państwa (sukcesyjne) powstałe po dezintegracji Związku Radzieckiego Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die einstigen Sowjetrepubliken
państwo wielonarodowościowe Mehrvölkerstaat, Nationalitätenstaat m
głowa państwa Staatsoberhaupt n
(forma grzecznościowa) Sie
czy państwo życzą sobie coś do picia? wünschen Sie sich 〈daw die Herrschaften〉 etwas zu trinken?
państwo X Frau und Herr
rozkład m
Plan m
rozkład 〈plan〉 zajęć 〈lekcji〉 Stundenplan m
rozkład jazdy Fahrplan m
(książka) Kursbuch n
po/szukać w rozkładzie jazdy im Kursbuch nachschlagen
biol (gnicie) Zersetzung f
polit 〈rozpad〉 rozkład dawnych struktur Zerfall alter Strukturen
rozkład 〈upadek〉 byłego Związku Radzieckiego Zerfall der alten Sowjetunion

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Sowjetunion historia;
UdSSR historia;
rozpad Związku Radzieckiego rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich