Rose

Słownik angielsko-polski PWN

rose1 [rəʊz Wymowa]rise 1
rose2 [rəʊz Wymowa] rz. róża
rise [raɪz Wymowa]
1 cz. npch. podnosić się; wzrastać, rosnąć; wstawać; wschodzić
2 rz. wzrost; BrE podwyżka; awans
risen [ˈrɪzn Wymowa]rise 1
by [baɪ Wymowa]
1 przyim. przez; obok, przy
a painting by Turner obraz Turnera
by phone przez telefon
by bus/train autobusem/pociągiem
by mistake przez pomyłkę
by the door przy drzwiach
by the sea nad morzem
by four o’clock do czwartej;
by night w nocy;
wages have risen by 20% płace wzrosły o 20%;
50 metres by 50 metres 50 metrów na 50;
step by step krok po kroku
2 przysł. obok
as time went by w miarę upływu czasu

Słownik niemiecko-polski PWN

Rose Wymowa f
róża f
keine Rose ohne Dornen nie ma róży bez kolców
arch rozeta f
stechen* Wymowa
na/kłuć
Bienen 〈Rosen〉 stechen pszczoły żądlą 〈róże kłują〉
przen in die Augen stechen kłuć w oczy
(in Kupfer) wy/ryć
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Rose
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku :
Chinesische Rose
keine Rose ohne Dornen
Słownik języka polskiego
Zobacz „Rose” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich