na miejscu
Słownik polsko-włoski PWN
miejsce n
posto, luogo m
miejsca stojące/siedzące posti in piedi/a sedere
(przy stole) capotavola m
miejsce urodzenia luogo di nascita
miejsce zamieszkania domicilio m
miejscami a tratti
(w lokalu, środkach komunikacji) posto m
czy to miejsce jest wolne? e libero il posto?
miejsce jest zarezerwowane/zajete il posto è prenotato/occupato
brak wolnych miejsc completo, tutto esaurito
(przestrzeń) posto, spazio m
zajmować zbyt dużo/mało miejsca occupare troppo/poco spazio
zrobić miejsce na coś fare posto per qc
nie ma miejsca non c’è il posto
(miejscowość) posto, sito m
(w klasyfikacji) posto m
zająć pierwsze miejsce classificarsi al primo posto, classificarsi primo
(cel)
przybyć na miejsce arrivare a destinazione
do tego miejsca fin lì
jesteśmy na miejscu! eccoci arrivati!
zobaczymy na miejscu vedremo sul posto
na miejsce! (do psa) va’a cuccia!
(w piśmie)w miejscu in sede
w miejsce kogoś in vece di qu
musieć v dovere (coś zrobić – fare qc)
muszę iść devo andare
(wyraża prawdopodobieństwo)musi już być na miejscu deve essere già arrivato
odłożyć, odkładać v
rimettere
odłożyć coś na miejsce rimettere qc a posto, riporre qc
mettere da parte (pieniądze – denaro)
(odroczyć) rinviare, differire (wyjazd – la partenza)
, odłożyć się depositarsi
odstawić, odstawiać v
(odłożyć) riporre
odstawić coś na miejsce riporre qc al suo posto
(przesunąć) scostare, spostare (krzesło – una sedia)
odstawić lek smettere di prendere una medicina
położyć v
(ułożyć poziomo) caricare, sdraiare
położyć do łóżka mettere a letto
(umieścić) posare, porre (szklankę na stole – il bicchiere sul tavolo)
położyć na miejsce rimettere a posto
położyć warstwę lakieru stendere uno strato di vernice
, położyć się stendersi, sdraiarsi (na tapczanie – sul divano)
położyć się do łóżka mettersi a letto
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich