samolot
Słownik polsko-niemiecki PWN
samolot m Flugzeug n
samolot odrzutowy Düsenflugzeug n
samolot rozpoznawczy 〈zwiadowczy〉 Aufklärungsflugzeug n
samolot turbośmigłowy 〈pot turbośmigłowiec〉 Turbo-Prop-Flugzeug n
(po)lecieć samolotem mit dem Flugzeug fliegen
prowadzić samolot ein Flugzeug führen 〈fliegen〉
(za)wieźć samolotem mit dem Flugzeug fliegen 〈transportieren, befördern〉
rozbicie się samolotu Flugzeugabsturz m
uprowadzenie samolotu Flugzeugentführung f
samolot zwiadowczy 〈pot szpiegowski〉 Spionageflugzeug n
samolot szpiegowski przeprowadza rozpoznanie terenu〉 das Spionagelflugzeug erkundet ein Gelände
samolot zwiadowczy przeleciał ponad granicą kraju ein Spionageflugzeug überquerte die Landesgrenze
przesiadka f Umsteigen n
przesiadka do innego samolotu 〈pot na inny samolot〉 das Umsteigen in ein anderes Flugzeug
czarterować chartern
za/czarterować samolot 〈statek, pojazd〉 ein Flugzeug 〈Schiff, Fahrzeug〉 chartern
lądowanie n Landung f
lądowanie na Księżycu Mondlandung f
lądowanie na trasie Zwischenlandung f
lądowanie wojsk Truppenlandung f
przymusowe lądowanie Notlandung f
lot bez lądowania Ohnehaltflug m
lot bez lądowania na trasie Flug ohne Zwischenlandung
samolot podchodzi do lądowania das Flugzeug setzt zur Landung an
miejsce n
Platz, Raum m
(siedzenie) Sitz m
miejsce kierowcy Fahrerplatz m
miejsce noclegowe Übernachtungsplatz m
rezerwacja miejsc Buchung f
miejsce pobytu Aufenthaltsort m
miejsce zamieszkania Wohnort, Wohnsitz m
bez stałego miejsca zamieszkania ohne festen Wohnsitz
stałe miejsce zamieszkania der ständige Wohnsitz
kol miejsce przy oknie 〈od strony korytarza〉 Fenster-〈Gang-〉platz m
miejsce sypialne Schlafwagenplatz m
czy zajęte to miejsce? ist dieser Platz belegt?
jest jeszcze miejsce w przedziale 〈w samochodzie〉 im Abteil 〈Wagen〉 ist noch Platz
ustąpić komuś miejsca j-m Platz machen
(usiąść) zająć miejsce Platz nehmen
zajmować dużo miejsca viel Raum einnehmen
zamówić 〈zarezerwować〉 miejsce w samolocie 〈w wagonie sypialnym〉 einen Platz im Flugzeug 〈im Schlafwagen〉 buchen
(punkt) Ort m, Stelle f
pójść w pewne miejsce einen gewissen Punkt aufsuchen
miejsce urodzenia Geburtsort m
(natychmiast) z miejsca auf der Stelle
odlatywać
wegfliegen
(samolot) abfliegen; starten
samolot odleciał przed dwiema minutami vor zwei Minuten ist das Flugzeug gestartet
opóźniać (odwlekać) verzögern
opóźniać się sich verspäten
pociąg 〈samolot〉 opóźnił się der Zug 〈das Flugzeug〉 kam verspätet (an)
opóźniony odjazd eine verzögerte Abfahrt
przesiadać się den Platz wechseln; kol umsteigen
przesiadamy się w Berlinie wir steigen in Berlin um
przesiąść się w niewłaściwy pociąg in einen falschen Zug umsteigen
przesiadać się do innego samolotu in ein anderes Flugzeug umsteigen
pot przesiadać się na co innego auf etw anderes umsteigen
uprowadzić entführen
uprowadzić samolot ein Flugzeug entführen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich