stalowy ptak
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
stalowy ptak rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy;
Flugzeug;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich