z, ze

Słownik polsko-rosyjski PWN

z, ze (kogoś, coś)
1 около чего-н.
z litr около литра
2 (z ileś: w połączeniu z liczebnikiem) tłumaczy się za pomocą szyku odwróconego, bez przyimka
z pięć milionów миллионов пять
ze trzy lata года три
3 (z ileś: przy liczeniu konkretnych przedmiotów) штук (z szykiem odwróconym)
z pięć bułek штук пять булок
4 (z ileś: przy liczeniu konkretnych osób) человек (z szykiem odwróconym)
ze stu żołnierzy человек сто солдат
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich