z, ze

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
z, ze (kogoś, coś)
1 около чего-н.
z litr около литра
2 (z ileś: w połączeniu z liczebnikiem) tłumaczy się za pomocą szyku odwróconego, bez przyimka
z pięć milionów миллионов пять
ze trzy lata года три
3 (z ileś: przy liczeniu konkretnych przedmiotów) штук (z szykiem odwróconym)
z pięć bułek штук пять булок
4 (z ileś: przy liczeniu konkretnych osób) человек (z szykiem odwróconym)
ze stu żołnierzy человек сто солдат
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich