z, ze

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
z, ze (kimś, czymś) с / co
z bratem с братом
z mlekiem с молоком
z wiosną с вес-ной
ze mną со мной
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich