z, ze

Słownik polsko-rosyjski PWN

z, ze (kogoś, czegoś)
1 с / со
z góry с горы
z ulicy с улицы
z Ukrainy с Украины
2 (ze środka, z wnętrza; skądś: o pochodzeniu; z czegoś: o materiale, składnikach itp.; z powodu: o przyczynie wewnętrznej, pobudkach, motywach) из
z worka из мешка
z Francji из Франции
ze skóry из кожи
z ciekawości из любопытства
3 (z powodu: o przyczynie jakiegoś stanu; o źródle jakiejś cechy; o dacie) от
z upału от жары
coś z matki что-то от матери
gazeta z 5 maja газета от 5 мая
4 (z dziedziny, w zakresie; pod względem) по чему-н.
zadanie z fizyki задание по физике
z wykształcenia по образованию
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich