wysoki

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
wysoki
1 высокий
2 (na ileś metrów itp.) высотой в что-н.
najwyższy (rangą, poziomem, stopniem) высший
najwyższy czas самое время
wysokiej jakości высококачественный
wyższy (np. szkoła) высший
z wysoka с высоты / свысока
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich