wada

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
wada
1 (przywara) порок
2 (defekt, usterka) изъян
wada charakteru отрицательная черта характера
wada wymowy порок речи
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich