ulegać

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ulegać
1 (namowom, pokusie itp.) поддаваться
2 (ustępować komuś) уступать
3 (przegrywać) проигрывать
nie ulega wątpliwości, nie ulega kwestii не подлежит сомнению
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich