ukazać

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ukazać показать
ukazać się (zostać wydanym: o książce itp.) выйти в свет
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich