ujście

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ujście
1 устье
2 (wylot) выход
3 (ujście wody itp.) сток
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich