ujść

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ujść
1 уйти
2 (uniknąć czegoś) избегнуть
3 (wyciec itp.) вытечь / утечь
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich